Fasewissel Bergévest op 29/04

22
april
2020

Half maart zette het Agentschap Wegen en Verkeer tijdelijk de werken stop aan de Vesten wegens de coronamaatregelen. Op woensdag 29 april '20 verschoof de aannemer de werfzone tot aan het kruispunt met de Beauduinstraat. Het kruispunt met de Kapucijnenstraat wordt opengesteld voor het verkeer. De Beauduinstraat is afgesloten ter hoogte van de Bergévest. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de maatregelen met betrekking tot afstand houden in het kader van COVID-19.

Nieuwe verkeerslichten in gebruik

Voordat de werkzaamheden half maart werden stopgezet, werkte de aannemer aan de bovengrondse herinrichting van de binnenring van de Bergévest tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat. Ondertussen plaatste de aannemer op donderdag 9, vrijdag 10 en maandag 20 april '20 de nieuwe toplaag in asfalt en de markeringen binnen deze werfzone. Vanaf dinsdag 21 april '20 werden de detectielussen, die het verkeer aan de verkeerslichten monitoren, in de nieuwe toplaag geslepen. Vervolgens werden de verkeerslichten afgesteld en getest en werden de laatste werkzaamheden binnen deze werfzone uitgevoerd.

Doorsteken op 27 en 28 april, fasewissel op 29 april

Op maandag 27 en dinsdag 28 april '20 werd de fasewissel voorbereid. Er werd een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers gemaakt en doorsteken in de middenberm van de Vinckenboschvest zodat verkeer op de Vesten mogelijk bleef.

Op woensdag 29 april '20 werden de signalisatie en de verkeerslichten op de kruispunten aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie. Op donderdag 30 april '20 startte de aannemer met de opbraak van het kruispunt en de aanleg van de nieuwe riolering. Daarna wordt, zoals bij alle eerdere fasen, de bovenkant van het kruispunt heringericht. Volgens de huidige planning duren de werken aan het kruispunt met de Beauduinstraat tot aan het bouwverlof van de aannemer midden juli van dit jaar.

Verkeerssituatie vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april '20 wijzigt de huidige verkeerssituatie op en rond de Bergévest.

  • De aannemer sluit het kruispunt van de Bergévest met de Beauduinstraat af voor het verkeer. 
  • Het verkeer van de Bergévest naar de Beauduinstraat moet de omleiding via de Bostsestraat en de Reizigersstraat volgen.
  • Het verkeer vanuit de Beauduinstraat kan de Vesten bereiken via het centrum en de Kapucijnenstraat. 
  • Het kruispunt van de Bergévest met de Paardenbrugstraat blijft afgesloten. De aannemer moet de aansluiting van de Paardenbrugstraat met de Bergévest nog afwerken. 
  • Het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Bergévest wordt weer opengesteld voor het verkeer. 

Fietsers kunnen steeds langs de werfzone fietsen.

Verkeerssituatie Bergévest vanaf 29 april

Meer informatie

De bereikbaarheidsadviseur is het aanspreekpunt voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of gsm 0472 18 53 21.  

Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan je ook elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis. Je kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of gsm 0477 71 63 57.