Gewijzigde verkeerssituatie Vesten en omliggende straten

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen hebben beslist om van de huidige werkzaamheden aan de Aandorenstraat gebruik te maken om vanaf maandag 24 augustus '20 het kruispunt van de Molenstraat met de Pastorijstraat te vernieuwen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de maatregelen met betrekking tot afstand houden in het kader van COVID-19.

Vanaf 24 augustus 2020

Tijdens de werken aan het kruispunt Molenstraat - Pastorijstraat zullen de volgende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeervan toepassing zijn:

  • het kruispunt Aandorenstraat - Bergévest is afgesloten;
  • het kruispunt Aandorenstraat - Molenstraat is afgesloten;
  • het kruispunt Molenstraat - Pastorijstraat blijft open;
  • de Pastorijstraat wordt tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer tussen de Molenstraat en de Keistraat;
  • in de Torenstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer toegelaten in de richting van de Pastorijstraat en in de Keistraat richting de Aandorenstraat om een circulatie te creëren. 

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de werfzone gebruik maken van het fietspad aan de binnenring. Fietsers tussen de Vesten en de Aandorenstraat moeten de omleiding volgen via de Slachthuisstraat en de Molenstraat. 

Voetgangers beschikken langs de werfzone over een voetgangerszone.   

 

Molenstraat

Contact