Huidige stand van zaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen hebben beslist om van de huidige werkzaamheden aan de Aandorenstraat gebruik te maken om vanaf maandag 24 augustus '20 het kruispunt van de Molenstraat met de Pastorijstraat te vernieuwen. 

Uitbreiding van de werfzone tot november 2020

In het kader van de herinrichting van de Tiense Vesten verschoof Wegen en Verkeer op 10 augustus '20 de werfzone aan de Bergévest op naar het kruispunt met de Aandorenstraat. Hierdoor werd ook het kruispunt van de Aandorenstraat met de Molenstraat afgesloten voor het verkeer. Van die situatie wil de stad Tienen nu gebruik maken om de zone Aandorenstraat - Molenstraat - Pastorijstraat volledig te vernieuwen. Zo kan dit kruispunt overzichtelijker en veiliger worden gemaakt.

Om de vernieuwing mogelijk te maken, zal het kruispunt van de Molenstraat met de Pastorijstraat vanaf 24 augustus '20 mee worden opgenomen binnen de werfzone van de Aandorenstraat. Volgens de huidige planning duren de werken tot november 2020.

Planning en impact: 24 augustus - november 2020

Tijdens de werken aan het kruispunt Molenstraat - Pastorijstraat zullen de volgende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeervan toepassing zijn:

  • het kruispunt Aandorenstraat - Bergévest is afgesloten;
  • het kruispunt Aandorenstraat - Molenstraat is afgesloten;
  • het kruispunt Molenstraat - Pastorijstraat blijft open;
  • de Pastorijstraat wordt tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer tussen de Molenstraat en de Keistraat;
  • in de Torenstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer toegelaten in de richting van de Pastorijstraat en in de Keistraat richting de Aandorenstraat om een circulatie te creëren. 

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de werfzone gebruik maken van het fietspad aan de binnenring. Fietsers tussen de Vesten en de Aandorenstraat moeten de omleiding volgen via de Slachthuisstraat en de Molenstraat. 

Voetgangers beschikken langs de werfzone over een voetgangerszone.   

Molenstraat

Contact