Huidige stand van zaken

Half maart zette het Agentschap Wegen en Verkeer tijdelijk de werken stop aan de Vesten wegens de coronamaatregelen. De fasewissel die gepland stond voor eind maart zal gebeuren op woensdag 29 april '20. Dan verschuift de aannemer de werfzone tot aan het kruispunt met de Beauduinstraat. Het kruispunt met de Kapucijnenstraat wordt opengesteld voor het verkeer. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de maatregelen met betrekking tot afstand houden in het kader van COVID-19.

Huidige verkeerssituatie

29 april fasewissel naar Beauduinstraat

Op maandag 27 en dinsdag 28 april '20 bereidt de aannemer de fasewissel voor. Er wordt een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers gemaakt en doorsteken in de middenberm van de Vinckenboschvest zodat het verkeer ter hoogte van de nieuwe werfzone van de binnen- naar de buitenring kan. Zo blijft verkeer op de Vesten mogelijk.

Op woensdag 29 april '20 zullen de signalisatie en de verkeerslichten op de kruispunten aangepast worden aan de nieuwe verkeerssituatie. Op donderdag 30 april '20 start de aannemer met de opbraak van het kruispunt en de aanleg van de nieuwe riolering. Daarna wordt, zoals bij alle eerdere fasen, de bovenkant van het kruispunt heringericht. Volgens de huidige planning duren de werken aan het kruispunt met de Beauduinstraat tot aan het bouwverlof van de aannemer midden juli van dit jaar.

Tijdens deze werken zal het kruispunt van de Bergévest met de Beauduinstraat niet meer toegankelijk zijn. Het verkeer naar het centrum moet de omleiding volgen via de Bostsestraat, Reizigersstraat en Beauduinstraat. Het verkeer dat de Beauduinstraat of het centrum wil verlaten kan gebruikmaken van de Kapucijnenstraat. Fietsers zullen wel kunnen blijven gebruik maken van de Beauduinstraat.

Werken Vesten 2

Contact