Laatste fase heraanleg Vesten

27
oktober
2020
awv_def.png

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds begin augustus aan de laatste fase van de herinrichting van de Noordelijke Vesten: de heraanleg van het kruispunt van de Bergévest met de Aandorenstraat. Tijdens de voorbije weken zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen. Vanaf 2 november wordt het kruispunt van de Molenstraat met de Pastorijstraat voor enkele weken afgesloten. Volgens de huidige planning beëindigt de aannemer zijn werkzaamheden begin december.

Werken in Aandorenstraat op schema

Sinds begin augustus wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Aandorenstraat met de Bergévest. Die werken verlopen vlot en volgen de vooropgestelde planning. Ondertussen zijn de onderlagen van het wegdek geplaatst. Ook het betonnen fietspad is geïnstalleerd. De komende weken worden de voetpaden geplaatst. Daarna volgen nog de nieuwe verkeerslichten en krijgt de hele werfzone een nieuwe asfaltlaag en markeringen. Als de weersomstandigheden de komende weken meezitten, zijn alle werken begin december klaar.

Kruispunt Pastorijstraat met Molenstraat afgesloten vanaf 2 november

Ook het kruispunt van de Molenstraat met de Pastorijstraat wordt vernieuwd en veiliger gemaakt. Vanaf maandag 2 november '20 zullen deze werken aanvangen en wordt het kruispunt voor enkele weken afgesloten voor het verkeer.

Planning en impact vanaf 2 november

  • Het kruispunt Aandorenstraat/Bergévest is afgesloten;
  • Het kruispunt Aandorenstraat/Molenstraat is afgesloten;
  • Het kruispunt Molenstraat/Pastorijstraat is afgesloten;
  • Verkeer tussen de Pastorijstraat en de Molenstraat moet omrijden via de Sint-Truidensesteenweg, Oostelijke Ring - Zuidelijke Ring - Invalsweg - Vinckenboschvest - Slachthuisstraat;
  • De Pastorijstraat wordt tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer tussen de Molenstraat en de Keistraat;
  • In de Torenstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer toegelaten in de richting van de Pastorijstraat en in de Keistraat richting de Aandorenstraat om een circulatie te creëren. 

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de werfzone gebruikmaken van het fietspad op de binnenring. Fietsers tussen de Vesten en de Aandorenstraat moeten de omleiding volgen via de Slachthuisstraat of het Elzepad en de Molenstraat. 

Voetgangers beschikken langs de werfzone over een voetgangerszone.   

Verkeerssituatie blijft behouden tot begin december

De huidige verkeerssituatie ter hoogte van de Beauduinstraat en de Paardenbrugstraat blijft tot het einde van de werken behouden. Eind november worden de nieuwe verkeerslichten geplaatst ter hoogte van het kruispunt van de Bergévest met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Wanneer die nieuwe verkeerslichten begin december in dienst zijn genomen, kan het kruispunt terug worden opengesteld. In de Paardenbrugstraat werden de nieuwe voetpaden ondertussen aangelegd. Het kruispunt met de Bergévest wordt ook in de komende weken afgewerkt.

Meer informatie

De bereikbaarheidsadviseur van AWV is jouw aanspreekpunt voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het telefoonnummer 0472 18 53 21.  

Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan je elke donderdag tussen 07.30 en 09.00 uur terecht in de werfkeet achter het Sociaal Huis. Je kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of het nummer 0477 71 63 57.