Bereikbaarheidsadviseur

De handelaars kunnen een beroep doen ondersteuningsmaatregelen. Specifiek voor hen schakelt AWV een bereikbaarheidsadviseur in. Hij geeft toelichting over wettelijke bepalingen die gelden voor je handelszaak, mogelijke maatregelen, tips en aandachtspunten tijdens de werken.

Handelaars kunnen hun vragen over hun bereikbaarheid richten tot de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of gsm 0472 18 53 21.