Bovengrondse herinrichting binnenkant Bergévest start op 8/10

1
oktober
2019

Op dinsdag 8 oktober '19 verschuift Agentschap Wegen en Verkeer de werfzone van de Bergévest van de buiten- naar de binnenring. De werken aan de buitenkant van de Bergévest tussen de Gete en het kruispunt met de Slachthuisstraat zullen dan beëindigd zijn.

Aan de binnenkant van de Bergévest voert AWV nog rioleringswerken uit tussen de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat. Daarna start men met de bovengrondse herinrichting van dit deel van de Vesten. Tijdens deze fase worden de kruispunten van de Bergévest met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat afgesloten voor het verkeer. 

Aanleg riolering en bovengrondse infrastructuur

Na de verplaatsing van de werken op dinsdag 8 oktober '19 van de buiten- naar de binnenring, bevindt de werfzone zich tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat. Beide kruispunten maken deel uit van de werfzone en worden afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van de Kapucijnenstraat werd de riolering reeds aangelegd in het voorjaar van 2019. In deze fase wordt de riolering verder aangelegd tot aan het kruispunt met de Paardenbrugstraat. Daarna wordt werk gemaakt van de bovengrondse herinrichting van dit deel van de Bergévest. Volgens de huidige planning zal dit deel klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden in de komende maanden is het mogelijk dat de toplaag en markeringen pas in het voorjaar van 2020 aangebracht worden.

Centrum in via Bostsestraat, centrum uit via Beauduinstraat

Zowel de Paardenbrugstraat als de Kapucijnenstraat worden in deze fase van de werken ter hoogte van de Vesten afgesloten voor het verkeer. Het verkeer van en naar de Paardenbrugstraat kan de bestemming bereiken via de Beauduinstraat.

Het verkeer van de Kapucijnenstraat naar de Bergévest verloopt via het centrum en de Beauduinstraat. De rijrichting van het gedeelte van de Beauduinstraat tussen de Reizigersstraat en het Kapucijnenplein wordt omgekeerd, pas vanaf vrijdag 11 oktober '19 wegens de Kweikersdag op donderdag 10 oktober '19. Het verkeer van de Bergévest naar de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat. Fietsers volgen dezelfde omleidingen, op de Bergévest kan men gebruik maken van het fietspad aan de buitenring.

Werfsituatie Bergévest vanaf 7 oktober '19

Meer informatie

De bereikbaarheidsadviseur Wouter is het aanspreekpunt voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of gsm 0472 18 53 21.  

Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan je ook elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis. Je kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of gsm 0477 71 63 57.