Gewijzigde verkeerssituatie Vesten en omliggende straten

Huidige situatie

De werken aan de Vesten zijn afgerond. De komende weken werkt de aannemer op enkele plaatsen nog wat kleine werken uit. 

 

 

Contact