Gewijzigde verkeerssituatie Vesten en omliggende straten

Verkeer op Vesten blijft mogelijk

23 tot 26 april

Van 23 tot 26 april '19 wordt de riolering onder de Leopoldvest aangesloten op de Slachthuisstraat. De middenberm is afgesloten, verkeer is mogelijk op de vesten. De Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat blijven bereikbaar volgens het rechts-in-rechts-uit-principe. Voor fietsers blijft verkeer mogelijk.

Schets verkeerssituatie Bergévest

Eind april tot begin juni

Vanaf eind april tot begin juni wordt de riolering ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat aangelegd. Verkeer op de vesten blijft mogelijk in beide richtingen op de buitenring. Het verkeer van de Kapucijnenstraat naar de vesten rijdt om via de Beauduinstraat, verkeer van de vesten naar de Kapucijnenstraat rijdt om via de Bostsestraat.

De Slachthuisstraat blijft open voor verkeer, maar verkeer dat komt van de Oplintersepoort/Leopoldvest kan niet afslaan naar de Slachthuisstraat, er moet omgereden worden via de Aandorenstraat en Industriepark. Zo blijvenook de handelaars in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef bereikbaar.

Fietsverkeer blijft mogelijk.

 

Verkeerssituatie Bergévest eind april begin juni

Werken Bergévest eind april begin juni situatieschets

Begin juni tot half juni

Na deze eerste twee fases worden de vesten begin juni gedurende twee weken volledig afgesloten voor alle verkeer. Dit is nodig voor de aanleg van een koker die de rioleringen van de Kapucijnenstraat en de Slachthuisstraat moet verbinden. Vanaf half juni tot het einde van de zomer wordt de Slachthuisstraat afgesloten voor het verkeer voor de rioleringswerken en de bovengrondse herinrichting. Op de website www.wegenenverkeer.be/tienen wordt elke fase toegelicht en kan je de omleidingskaarten bekijken. 

Werken Bergévest begin juni tot half juni

Voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten kan je terecht op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be, gsm 0472 18 53 21. Met vragen m.b.t. tot de werken, kan je elke donderdag terecht in de werfkeet achter het Sociaal Huis tussen 07.30 en 09.00 uur, of via info.tiensevesten@colas.be, gsm 0477 71 63 57.

Contact