Werken Oplintersepoort half april voltooid

14
februari
2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht dat de werken aan de Oplintersepoort in de eerste helft van april beëindigd kunnen worden. Na de paasvakantie kan men dan starten aan de buitenring van de Bergévest. Op maandag 18 maart '19 is er een infomoment over deze nieuwe fase voor de omwonenden.

Aanleg boordstenen rondom oorlogsmonument

Het nieuwe plein rond het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ krijgt vorm. De boordstenen rond het monument en de trap erheen zijn aangelegd. Momenteel plaatst de aannemer de boordstenen op andere plaatsen rond het plein. Ook de aanleg van het plein met kasseien gaat verder. Deze werken verlopen erg traag wegens de weersomstandigheden van de voorbije weken. Als de werken de komende weken niet sneller vooruitgaan, wordt er gekozen om de rijweg van de Oplintersesteenweg al open te stellen wanneer het plein nog niet volledig afgewerkt is. Het plein wordt dan verder afgewerkt terwijl de werken aan de Bergévest al gestart zijn.

Aanleg toplaag begin april

De aannemer heeft de fundering en de onderlaag in asfalt van de rijweg ter hoogte van de Oplintersepoort aangebracht. Ook in de Vianderstraat (tussen de Oplintersesteenweg en de Hoveniersstraat) werd de rijweg al opgebouwd. Hier legt de aannemer in maart nieuwe voetpaden aan. Eind maart of begin april, afhankelijk van de weersomstandigheden, de toplaag in asfalt gelegd, zowel ter hoogte van de Oplintersepoort als in de Vianderstraat, inclusief fietssuggestiestrook. Tot slot worden de markeringen aangebracht. Volgens deze planning kan de Oplintersepoort in de eerste helft van april opengesteld worden voor het verkeer.

Parkeervakken in Hoveniersstraat in aanleg

In de Hoveniersstraat werden al een deel van de nieuwe parkeerstroken met kasseien aangelegd. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt hieraan verder gewerkt. De toplaag en de markeringen van de Hoveniersstraat worden samen met de andere toplagen begin april aangebracht.

Start werken Bergévest in april 2019

Tijdens de tweede week van de paasvakantie van 15 tot 21 april '19 hebben de medewerkers van aannemer Colas verlof. Daarna start men met de laatste zone van de herinrichting van de Tiense Vesten: de Bergévest. De planning ziet er als volgt uit:

  • April - zomer '19: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Gete.
  • Zomer - eind '19: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete.
  • Begin - voorjaar '20: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat.
  • Voorjaar - zomer '20: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat (N3).

Infomoment

Om de omwonenden van de Bergévest te informeren over deze werken, organiseert AWV samen met de stad een infomoment op maandag 18 maart '19 van 17.00 tot 19.30 uur in het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110. De projectverantwoordelijken en de bereikbaarheidsadviseur van AWV zullen aanwezig zijn om duiding te geven en vragen te beantwoorden. 

Voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten kan je terecht op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be, gsm 0472 18 53 21. Met vragen m.b.t. tot de werken, kan je elke donderdag terecht in de werfkeet achter het Sociaal Huis tussen 07.30 en 09.00 uur, of via info.tiensevesten@colas.be, gsm 0477 71 63 57.