Herinrichting Tiense Vesten afgerond

2
december
2020
Kruispunt Aandorenstraat na vernieuwing

De herinrichting van de Tiense vesten is afgerond. De werken waarbij vier gevaarlijke kruispunten werden heringericht zijn na meer dan 6 jaar klaar. Op dinsdag 1 december '20 werd het kruispunt van de Bergévest met de Aandorenstraat weer opengesteld voor het verkeer. Ook de werkzaamheden in de Molenstraat en de Paardenbrugstraat zijn afgerond. De komende weken blijft de aannemer nog even in Tienen om op enkele plaatsen nog wat kleine werken uit te voeren.

Werken in Aandorenstraat beëindigd

Ter hoogte van het kruispunt van de Bergévest met de Aandorenstraat werden op dinsdag 1 december '20 de nieuwe verkeerslichten in dienst genomen en de werfsignalisatie weggenomen. De Aandorenstraat is weer beschikbaar voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Ook de werkzaamheden in de Molenstraat zijn klaar, waardoor ook de kruispunten van de Molenstraat met de Aandorenstraat en de Pastorijstraat weer open zijn. Tot slot werd ook de Paardenbrugstraat afgewerkt. Met het beëindigen van de werkzaamheden op deze locaties, komt er na zes jaar een einde aan de herinrichting van de Noordelijke Vesten in Tienen.

Ingrijpende vernieuwing van 2 kilometer publieke ruimte

Hoewel veilige kruispunten de prioriteit en het uitgangspunt van deze grote herinrichting waren, werd met dit project de publieke ruimte beter ingevuld. Met een focus op veiligheid, comfort en meer groene ruimtes kregen de Noordelijke Vesten een grondige update, met als resultaat een echte stadsboulevard. Over het hele tracé van twee kilometer lang werd de levenskwaliteit van de omwonenden verbeterd en de veiligheid van fietsers en voetgangers verhoogd. Er werd ruimte vrijgemaakt voor groene bermen als buffers tussen het verkeer en de omgeving en parallelwegen die het lokale van het doorgaande verkeer scheiden. 

Zicht op de afgewerkte Vesten met voorbeeld oversteekplaats voor fietsers en voetgangers

Compacte en overzichtelijke kruispunten

De kruispunten van de Aarschotsesteenweg met de Leuvensestraat, de Diestsesteenweg met de Gilainstraat, de Oplintersesteenweg met de Veldbornstraat, de Kapucijnenstraat met de Slachthuisstraat en tot slot dat van de Aandorenstraat met Beauduinstraat waren voor de herinrichting uitgestrekte asfalt- en betonvlaktes. Sinds de herinrichting zijn ze compacter en daardoor overzichtelijker. De fietsers kunnen er oversteken over duidelijk zichtbare fietspaden en ook de voetgangers hebben nu beveiligde oversteekplaatsen met rateltikkers en drukknoppen voor slechtzienden en blinden.    

Autoverkeer vlotter maken waar het kan

Sinds de herinrichting van de Diestsepoort merken veel automobilisten op dat de linkse afslagbeweging voor de bestuurders die van de Leuvensesteenweg komen en de Diestsesteenweg willen nemen, op de drukke momenten traag verloopt. Wegen en Verkeer zal de komende maanden en in de verdere toekomst - wanneer de structurele verkeersdrukte door het einde van de gezondheidscrisis weer zal toenemen - samen met de stad Tienen de doorstroming van het autoverkeer op alle kruispunten nauwgezet monitoren. Er zullen metingen gebeuren en waar nodig zal de regeling van de verkeerslichten aangepast worden om de doorstroming op punt te stellen. 

Zicht op de afgewerkte Vesten
 

Vlotter en comfortabeler openbaar vervoer 

De herinrichting van de Vesten is ook voor het openbaar vervoer een grote stap vooruit. Agentschap wegen en verkeer legde in totaal tien nieuwe bushaltes aan met een verhoogd perron, zodat iedereen in alle comfort de bus kan nemen. Aan twee bushaltes stopt de bus op de rijbaan. Daardoor wint de bus tijd en wordt het openbaar vervoer weer wat interessanter als alternatief voor de wagen. 

Milieuvriendelijke riolering 

In het volledige, twee kilometer lange tracé van de werken werd ten slotte ook de bestaande riolering vervangen door een milieuvriendelijke riolering. Dit wil zeggen dat men gekozen heeft voor een gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Voor de vernieuwing kwam al het water in dezelfde rioleringsbuis terecht.