Huidige stand van zaken

Huidige verkeerssituatie

Veilige omleiding voor fietsers

Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang tussen de Vesten en de Slachthuisstraat. Om fietsen rondom de werfzone zo veilig mogelijk te maken, wordt langs beide zijden van de Bergévest een omleiding voorzien:

  • fietsers aan de binnenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Kapucijnenstraat en de Beauduinstraat;
  • fietsers aan de buitenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Aandorenstraat, Molenstraat, Slachthuisstraat en het nieuwe fietspad achter Roosmolen.

Werfzone

De werfzone bevindt zich momenteel tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat. Beide kruispunten maken deel uit van de werfzone en worden afgesloten voor het verkeer.

De voorbije weken kreeg de nieuwe binnenring ter hoogte van de Bergévest al enige vorm. De aannemer startte in november en december met de bovengrondse werken, zoals o.a. de aanleg van de fundering en de onderlagen van de rijweg. Voor de kerstvakantie werden de boordstenen geplaatst die de contouren van de weg afbakenen, werden het fietspad en de parkeerstrook volledig aangelegd en werd de berm tussen de ventweg en de ringweg aangevuld met grond.

Vanaf maandag 13 januari '20 zet de aannemer de bovengrondse herinrichting verder met de aanleg van de boordstenen, fundering en betonstraatstenen voor het voetpad, het herstel van de inritten, de plaatsing van de drempels, de asfaltlagen van de rijweg en het aanbrengen van de markeringen. Het is ook in deze periode dat het wegdek van de Paardenbrugstraat vernieuwd wordt, zodat ook deze straat een wegdek in asfalt zal hebben na de werken.

Werfsituatie Bergévest vanaf maandag 7 oktober '19

 

 

Centrum in via Bostsestraat, centrum uit via Beauduinstraat

De komende maanden blijft de huidige verkeerssituatie behouden. Het verkeer van en naar de Paardenbrugstraat kan de bestemming bereiken via de Beauduinstraat. Het verkeer van de Kapucijnenstraat naar de Bergévest kan via het centrum en de Beauduinstraat de Bergévest bereiken. Hiervoor wordt de rijrichting van het gedeelte van de Beauduinstraat tussen de Reizigersstraat en het Kapucijnenplein opnieuw omgekeerd. Het verkeer van de Bergévest naar de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat. Fietsers kunnen dezelfde omleidingen volgen en op de Bergévest gebruik maken van het fietspad aan de buitenring.

Contact