Huidige stand van zaken

De werken aan de Oplintersepoort zijn afgewerkt. Het nieuwe plein rond het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ krijgt vorm, maar kon nog niet volledig worden afgewerkt. De boordstenen rondom het plein, de plantvakken en de trap naar het monument werden aangelegd. De afwerking met kasseien verliep de voorbije maanden traag omwille van de weersomstandigheden. Om kasseien aan te leggen, moet het gedurende een langere periode voldoende droog en warm zijn. Dit wordt verder afgewerkt tijdens de werken aan de Bergévest.

Start werken Bergévest na paasvakantie

Vanaf 23 april '19 worden de werken aan de Bergévest gestart volgens vier zones. De eerste zone bevindt zich ter hoogte van de kruispunten met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit gebeurt eerst ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en daarna ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat. Vervolgens wordt de herinrichting ter hoogte van de Slachthuisstraat aangepakt. Deze werken duren tot het einde van de zomer.

In het najaar wordt gestart met de herinrichting van het het kruispunt met de Kapucijnenstraat. In 2020 worden de werken verplaatst naar de kruispunten met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Volgens de huidige planning is het einde van de werken aan de Bergévest voorzien in de zomer van 2020.

Contact