Huidige stand van zaken

De werken zijn afgerond

Wegen en Verkeer beëindigde de werkzaamheden aan het kruispunt van de Bergévest met de Aandorenstraat op dinsdag 1 december '20. De nieuwe verkeerslichten werden in dienst genomen, de tijdelijke signalisatie van de werken werd verwijderd. De Aandorenstraat is weer beschikbaar voor het autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Ook de werkzaamheden in de Molenstraat zijn klaar, waardoor ook de kruispunten van de Molenstraat met de Aandorenstraat en de Pastorijstraat weer open zijn. Tot slot werd ook de Paardenbrugstraat afgewerkt.  De komende weken werkt de aannemer nog enkele kleine werkzaamheden af zonder hinder voor het verkeer. 

Met het beëindigen van de werkzaamheden op deze locaties, komt er na zes jaar een einde aan de herinrichting van de Vesten in Tienen.

 

Contact