Huidige stand van zaken

Op maandag 6 augustus startte de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer.

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft het verkeer op de Vesten zelf wel mogelijk. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook beschikken.

 

Contact