Huidige stand van zaken

Vesten open voor verkeer

Gedurende vier weken hebben Wegen en Verkeer en de Watergroep gefocust op de aanleg van een deel van de riolering dwars onder de Vesten en het koppelen van een grote toevoerleiding van het water aan de zijde van de Slachthuisstraat. Omwille van enkele onverwachte elementen zoals sterk opkomend grondwater, hebben deze werken langer geduurd dan eerst was voorzien. Deze werken zijn afgerond en de Vesten gingen op donderdagavond 11 juli '19 terug open voor het verkeer. Het kruispunt met de Slachthuisstraat blijft afgesloten tot oktober.

Bouwverlof van 13 juli tot 4 augustus

De komende drie weken, van zaterdag 13 juli tot zondag 4 augustus '19 heeft de aannemer zijn jaarlijks bouwverlof. Gedurende deze periode wordt er niet gewerkt aan de Vesten. Na het bouwverlof hervatten de werkzaamheden aan het kruispunt met de Slachthuisstraat. Van augustus tot oktober wordt hier de bovengrondse herinrichting van het kruispunt gerealiseerd: opbouw van de rijweg, fietspaden, verkeerslichten, markeringen, enzovoort.

Nieuwe verkeerssituatie

Vanaf zaterdag 13 juli tot oktober zal de volgende verkeerssituatie op en rond de Vesten actief zijn. 

Verkeerssituatie

Veilige omleiding voor fietsers

Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang tussen de Vesten en de Slachthuisstraat. Om fietsen rondom de werfzone zo veilig mogelijk te maken, wordt langs beide zijden van de Bergévest een omleiding voorzien:

  • fietsers aan de binnenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Kapucijnenstraat en de Beauduinstraat;
  • fietsers aan de buitenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Aandorenstraat, Molenstraat, Slachthuisstraat en het nieuwe fietspad achter Roosmolen.

Slachthuisstraat bereikbaar via Industriepark

  • Verkeer op de Vesten is opnieuw mogelijk in beide richtingen.
  • Het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Vesten is terug open voor het verkeer.
  • Het kruispunt van de Vesten met de Slachthuisstraat en het kruispunt van de Slachthuisstraat met de Molenstraat blijven afgesloten voor het verkeer.
  • Het verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet rijden via de Ambachtenlaan en het Industriepark.
  • De handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven ook tijdens deze fase van de werken bereikbaar. Zij zijn bereikbaar via de Oplintersesteenweg en aan de andere zijde via het Industriepark.

Verkeerssituatie

In 2020 worden de werken verplaatst naar de kruispunten met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Volgens de huidige planning is het einde van de werken aan de Bergévest voorzien in de zomer van 2020.

Contact