Oplintersepoort open voor verkeer

12
april
2019

Agentschap Wegen en Verkeer opent op vrijdag 12 april '19 de Oplintersepoort weer voor het verkeer. Het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de vesten was sinds augustus '18 afgesloten wegens de herinrichting van de vesten. Op dinsdag 23 april '19 starten de werken aan de Bergévest.

Oplintersepoort weer toegankelijk 

De aannemer van Agentschap Wegen en Verkeer beëindigt op vrijdag 12 april '19 de werken aan de rijweg van de Oplintersepoort. Begin april werden de nieuwe toplaag in asfalt gegoten, de markeringen aangebracht en de nieuwe signalisatieborden geplaatst. Nu kan de Oplintersepoort weer opengesteld worden voor het verkeer, net als de Hoveniersstraat en het kruispunt met de Vianderstraat.  

Afwerking plein oorlogsmonument

Het nieuwe plein rond het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ krijgt vorm, maar kon nog niet volledig worden afgewerkt. De boordstenen rondom het plein, de plantvakken en de trap naar het monument werden aangelegd. De afwerking met kasseien verliep de voorbije maanden traag omwille van de weersomstandigheden. Om kasseien aan te leggen, moet het gedurende een langere periode voldoende droog en warm zijn. Het plein wordt verder afgewerkt tijdens de werken aan de Bergévest.

Start werken Bergévest na paasvakantie

Vanaf dinsdag 23 april '19 worden de werken aan de Bergévest gestart in vier zones. De eerste zone bevindt zich ter hoogte van de kruispunten met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit gebeurt eerst ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en daarna ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat. Vervolgens wordt de herinrichting ter hoogte van de Slachthuisstraat aangepakt. Deze werken duren tot het einde van de zomer van 2019.

In het najaar wordt gestart met de herinrichting van het het kruispunt met de Kapucijnenstraat. In 2020 worden de werken verplaatst naar de kruispunten met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Volgens de huidige planning is het einde van de werken aan de Bergévest voorzien in de zomer van 2020.

Werken Bergévest in vier zones 

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken aan de Bergévest zal de verkeerssituatie wijzigen in functie van de werken die uitgevoerd moeten worden. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen in de planning door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Dinsdag 23 tot vrijdag 26 april '19

Van dinsdag 23 tot vrijdag 26 april '19 wordt de riolering onder de Leopoldvest aangesloten op de Slachthuisstraat. De middenberm is afgesloten. Verkeer op de Vesten blijft mogelijk in beide richtingen. De Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat blijven bereikbaar volgens het rechts-in-rechts-uit-principe. Voor fietsers blijft verkeer mogelijk.

Schets verkeerssituatie Bergévest

Eind april tot begin juni

Vanaf eind april tot begin juni wordt de riolering ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat aangelegd. Verkeer op de vesten blijft mogelijk in beide richtingen op de buitenring. Het verkeer van de Kapucijnenstraat naar de vesten rijdt om via de Beauduinstraat, verkeer van de vesten naar de Kapucijnenstraat rijdt om via de Bostsestraat.

De Slachthuisstraat blijft open voor verkeer, maar verkeer dat komt van de Oplintersepoort/Leopoldvest kan niet afslaan naar de Slachthuisstraat, er moet omgereden worden via de Aandorenstraat en Industriepark. Zo blijvenook de handelaars in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef bereikbaar.

Fietsverkeer blijft mogelijk.

Verkeerssituatie Bergévest eind april begin juni

Werken Bergévest eind april begin juni situatieschets

Na deze eerste twee fases worden de vesten begin juni gedurende twee weken volledig afgesloten voor alle verkeer. Dit is nodig voor de aanleg van een koker die de rioleringen van de Kapucijnenstraat en de Slachthuisstraat moet verbinden. Vanaf half juni tot het einde van de zomer wordt de Slachthuisstraat afgesloten voor het verkeer voor de rioleringswerken en de bovengrondse herinrichting. Op de website www.wegenenverkeer.be/tienen wordt elke fase toegelicht en kan je de omleidingskaarten bekijken. 

Voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten kan je terecht op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be, gsm 0472 18 53 21. Met vragen m.b.t. tot de werken, kan je elke donderdag terecht in de werfkeet achter het Sociaal Huis tussen 07.30 en 09.00 uur, of via info.tiensevesten@colas.be, gsm 0477 71 63 57.