Planning voor de volgende weken

Vesten drie weken volledig open voor verkeer

Van zaterdag 14 juli t/m zondag 5 augustus '18 wordt er niet gewerkt aan de Vesten wegens het jaarlijks bouwverlof van aannemer Colas. De voorbije weken heeft deze er alles aan gedaan om de laatste werken aan de Sliksteenvest en Leopoldvest voor het bouwverlof te beëindigen, zodat de Vesten tijdens die drie weken volledig open zijn voor het verkeer. Ter hoogte van de Bergévest beschikt het verkeer wel slechts over één rijstrook in elke richting omdat de vernieuwing van de brug van de Gete in augustus nog wordt afgewerkt.

Werken aan Oplintersepoort van augustus 2018 tot januari 2019

Vanaf maandag 6 augustus '18 start de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten, wordt het kruispunt met de Oplintersesteenweg volledig vernieuwd met de nadruk op het veiliger maken van het kruispunt. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering vernieuwd, om daarna de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan te leggen. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden allemaal vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de Oplintersepoort duren tot begin 2019.

Heraanleg Hoveniersstraat

De Hoveniersstraat wordt momenteel volledig vernieuwd tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning tot begin 2019 duren.

 

Werken aan Oplintersepoort van augustus 2018 tot januari 2019

Vanaf maandag 6 augustus '18 start de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten, wordt het kruispunt met de Oplintersesteenweg volledig vernieuwd met de nadruk op het veiliger maken van het kruispunt. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering vernieuwd, om daarna de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan te leggen. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden allemaal vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de Oplintersepoort duren tot begin 2019.

 

Contact