Planning voor de volgende weken

De werfzone bevindt zich momenteel op de binnenring tussen het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat. Het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest moet in beide richtingen gebruikmaken van de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend.

Plan werkzone

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat de rijweg oversteken en gebruikmaken van het nieuwe fietspad langs de buitenring.

Verder planning

Op woensdag 24 januari '18 start te aannemer met de renovatie van de brug over de Grote Gete op de Bergévest. Dit zijn ingrijpende werken die tot het begin van de zomer zullen duren. Tijdens deze werken zal het verkeer - net zoals in de andere werfzones - een rijstrook per rijrichting kunnen gebruiken. Dit in eerste instatie op de buitenring, in een volgende fase (april) op de binnenring.

Sinds 15 januari '18 heeft de aannemer de werken op de Leopoldvest en de Sliksteenvest verdergezet. Tot Pasen zullen de arbeiders daar nog in de weer zijn met de aanleg van parkeerstroken, voetpaden en boomvakken. De verkeerssituatie blijft hier voorlopig ongewijzigd.

De komende weken starten de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Hoveniersstraat. Doordat de aannemers van Eandis, De Watergroep, Telenet en Proximus hoofdzakelijk naast de rijweg zullen werken, zal de impact op het verkeer beperkt zijn. De eigenlijke herinrichting van de Hoveniersstraat zal volgens de huidige planning starten in april 2018. Rond die periode wordt ook de aansluiting van de Veldbornstraat (aan de Oplintersepoort) op de Vesten opnieuw ingericht. De verkeerssituatie aan de Oplintersepoort zal tot aan de start van die werken onveranderd blijven.

 

Contact