Planning voor de volgende weken

De werfzone bevindt zich momenteel op de binnenring tussen het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat. Het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest moet in beide richtingen gebruikmaken van de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend.

Plan werkzone

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat de rijweg oversteken en gebruikmaken van het nieuwe fietspad langs de buitenring.

Rioleringswerken klaar in najaar 2017

In augustus herneemt de aannemer de werken aan de riolering waar hij voor het bouwverlof is geëindigd. Aansluitend zullen de rioleringen aangelegd worden tussen de Donystraat en Generaal Guffensstraat en tussen de Donystraat en de Kapucijnenstraat. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de aannemer de rioleringswerken aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest voor het einde van dit jaar kunnen beëindigen.

 

Contact