Planning voor de volgende weken

Start werken Bergévest vanaf 23 april

Vanaf 23 april '19 worden de werken aan de Bergévest gestart volgens vier zones. De eerste zone bevindt zich ter hoogte van de kruispunten met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit gebeurt eerst ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en daarna ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat. Vervolgens wordt de herinrichting ter hoogte van de Slachthuisstraat aangepakt. Deze werken duren tot het einde van de zomer.

In het najaar wordt gestart met de herinrichting van het het kruispunt met de Kapucijnenstraat. In 2020 worden de werken verplaatst naar de kruispunten met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Volgens de huidige planning is het einde van de werken aan de Bergévest voorzien in de zomer van 2020.

Werken Bergévest in vier zones 

23 tot 26 april

Van 23 tot 26 april '19 wordt de riolering onder de Leopoldvest aangesloten op de Slachthuisstraat. De middenberm is afgesloten, verkeer is mogelijk op de vesten. De Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat blijven bereikbaar volgens het rechts-in-rechts-uit-principe. Voor fietsers blijft verkeer mogelijk.

Schets verkeerssituatie Bergévest

Eind april tot begin juni

Van eind april tot begin juni wordt de riolering ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat aangelegd. 

 

Verkeerssituatie Bergévest eind april begin juni

Werken Bergévest eind april begin juni situatieschets

Na deze eerste twee fases worden de vesten half juni tot begin juli een koker aangelegd die de rioleringen van de Kapucijnenstraat en de Slachthuisstraat moet verbinden.

Contact