Planning voor de volgende weken

Werken aan Oplintersepoort van augustus 2018 tot januari 2019

Sinds maandag 6 augustus '18 is men begonnen aan de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten, wordt het kruispunt met de Oplintersesteenweg volledig vernieuwd met de nadruk op het veiliger maken van het kruispunt. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering vernieuwd, om daarna de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan te leggen. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden allemaal vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de Oplintersepoort duren tot begin 2019.

Heraanleg Hoveniersstraat

De Hoveniersstraat wordt momenteel volledig vernieuwd tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning tot begin 2019 duren.

 

 

 

Contact