Planning voor de volgende weken

De werfzone bevindt zich momenteel op de binnenring tussen het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat. Het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest moet in beide richtingen gebruikmaken van de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend.

Plan werkzone

Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat de rijweg oversteken en gebruikmaken van het nieuwe fietspad langs de buitenring.

Verder planning

Langs de binnenring, aan de Leopold- en Sliksteenvest, heeft aannemer Colas de huisaansluitingen op de rioleringen aangelegd, de ter plaatse getrokken boordstenen en kantstroken geplaatst en de onderlagen in asfalt aangelegd. Aansluitend is de aannemer gestart met het plaatsen van de prefab boordstenen die de parkeerstroken tussen de ring en de ventwegen afbakenen.

In de komende weken zullen de prefab boordstenen aan de parkeerstroken verder aangelegd worden, worden de plantvakken voor de nieuwe aan te planten bomen geconstrueerd en wordt de fundering klaargemaakt om het betonnen fietspad aan te leggen. Dit laatste is voorzien om in de week van 4 december '17 uit te voeren, als de (weers)omstandigheden het toelaten. Vanaf vrijdag 22 december '17 t/m vrijdag 7 januari '18 is aannemer Colas met collectief verlof.

Nutsmaatschappijen aan de binnenring (tussen Generaal Guffenstraat en Asoil)

De verschillende nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep, Proximus en Telenet) hebben de nodige aanpassings- en verplaatsingswerken langs de Leopold- en Sliksteenvest voor de verdere heraanleg van de Vesten uitgevoerd. Wel dienen hier nog enkele huisaansluitingen overgekoppeld te worden. 

De Watergroep is momenteel de waterleiding tussen de Generaal Guffenstraat en Veldbornstraat aan het vervangen voor de aanleg van het betonnen fietspad.

Nutsmaatschappijen aan Kabbeekvest (tussen Sociaal huis en Oplintersesteenweg)

De Watergroep en Eandis hebben hier de waterleiding en gasleiding aangepast. Momenteel wordt door De Watergroep een tijdelijk fietspad in asfalt voorzien.

Contact