Planning voor de volgende weken

WerkenWerken aan Oplintersepoort van augustus 2018 tot half april 2019

Sinds maandag 6 augustus '18 is men begonnen aan de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten, wordt het kruispunt met de Oplintersesteenweg volledig vernieuwd met de nadruk op het veiliger maken van het kruispunt. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering vernieuwd, om daarna de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan te leggen. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden allemaal vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de Oplintersepoort duren tot half april 2019.

 

Plan

Heraanleg Hoveniersstraat

De Hoveniersstraat wordt momenteel volledig vernieuwd tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning tot april 2019 duren.

 

Hoveniersstraat

 

 

Start werken Bergévest in april 2019

Tijdens de tweede week van de paasvakantie van 15 tot 21 april '19 hebben de medewerkers van aannemer Colas verlof. Daarna start men met de laatste zone van de herinrichting van de Tiense Vesten: de Bergévest. De planning ziet er als volgt uit:

  • April - zomer '19: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Gete.
  • Zomer - eind '19: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete.
  • Begin - voorjaar '20: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat.
  • Voorjaar - zomer '20: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat (N3).
Infomoment

Om de omwonenden van de Bergévest te informeren over deze werken, organiseert AWV samen met de stad een infomoment op maandag 18 maart '19 van 17.00 tot 19.30 uur in het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110. De projectverantwoordelijken en de bereikbaarheidsadviseur van AWV zullen aanwezig zijn om duiding te geven en vragen te beantwoorden.

Contact