Vanaf 18/06 werken op drie nieuwe locaties

25
mei
2018

In de tweede helft van juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op drie bijkomende locaties met werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Tiense Vesten. Vanaf 18 juni '18 starten de voorbereidende werken ter hoogte van de Slachthuisstraat, vanaf 26 juni start de heraanleg van de Hoveniersstraat en vanaf 2 juli wordt het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat vernieuwd.

Stand van zaken werken aan de Vesten

Aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest werkt men tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat de bermen af. Volgens de huidige planning zal aannemer Colas tijdens de eerste twee weken van juli, voor het bouwverlof (13 juli tot 5 augustus '18), de toplaag in asfalt op dit deel van de Vesten aanbrengen. 

Op het einde van deze werfzone wordt ook gewerkt aan het kruispunt van de Sliksteenvest met de Veldbornstraat. De rioleringswerken en de opbouw van de rijweg werden al gestart, maar de toplaag, markeringen en de verkeerslichten moeten de komende weken nog worden afgewerkt. Hierdoor zal dit kruispunt niet einde mei worden opengesteld voor het verkeer, zoals eerder gecommuniceerd, maar pas tijdens de zomer. Dit gebeurt na de werken aan het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat die begin juli plaatsvinden. 

Er wordt ook gewerkt ter hoogte van de Bergévest aan de brug van de Gete. De werken aan de kant van de binnenring werden half mei beëindigd, zodat de werkzaamheden hier nu aan de kant van de buitenring worden verdergezet. Volgens de huidige planning zijn deze werken tegen het bouwverlof klaar. 

Vanaf 18 juni voorbereidende werken t.h.v. Slachthuisstraat en Bergévest

Vanaf 18 juni wordt de muur ter hoogte van het stadion van KVK Tienen en Royal Racing Tienen Tennisclub afgebroken en wordt er verder van de rijweg een nieuwe muur gebouwd. Deze ingreep kadert binnen de voorbereidende werken alvorens de eigenlijke herinrichtingswerken ter hoogte van de Bergévest van start kunnen gaan. De nieuwe muur zou voor het bouwverlof moeten gerealiseerd zijn.

Bij de werken in de Slachthuisstraat moet een veiligheidszone afgebakend worden om de afbraakwerken te kunnen uitvoeren. Daarom zal er gedurende één week slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zijn in de Slachthuisstraat. Afhankelijk van de voortgang van de werken wordt deze maatregel ingevoerd in de week van 25 juni of 2 juli '18. Verkeer van de Vesten naar de Slachthuisstraat blijft mogelijk. Verkeer vanuit de Slachthuisstraat naar de Vesten moet omrijden via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat. Tijdens die week wordt de Molenstraat doodlopend gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan.

Kaart werken

Vanaf 26 juni tot begin 2019 heraanleg Hoveniersstraat

De Hoveniersstraat wordt volledig vernieuwd tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag wordt vernieuwd. De aannemer vat de werkzaamheden in de Hoveniersstraat aan op 26 juni en zal de werken hier volgens de huidige planning begin 2019 beëindigen.

Het verkeer van en naar de Hoveniersstraat moet van 26 juni tot 5 augustus '18 een omleiding volgen via de Oplintersesteenweg, Rode Kruislaan en Vianderdal.

Kaart werken

 

Aanpassing planning najaar '18: werken aan Oplintersepoort en niet aan Bergévest

Vanaf 6 augustus '18 tart de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Vanaf dan vervalt de bovenstaande omleiding. Dit betekent dat de herinrichting van de Bergévest niet gebeurt tijdens het najaar van zoals eerder gecommuniceerd. In overleg met alle betrokkenen is ervoor gekozen om de Vesten eerst volledig af te werken ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest alvorens de herinrichting van de Bergévest aan te pakken. Zo wordt vermeden dat er op te veel plaatsen tegelijk tijdelijke hinder is.  Momenteel bespreken wordt bekeken welke maatregelen en omleidingen er vanaf 6 augustus worden ingesteld in de omgeving van de Oplintersepoort. Hierover volgt later meer informatie.

Van 2 tot 13 juli heraanleg kruispunt Veldbornstraat met Waaibergstraat

Tijdens de eerste twee weken van juli wordt het wegdek van het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat vernieuwd. Deze werken vormen het sluitstuk van de werkzaamheden aan de de binnenring tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Volgens de planning worden de werken afgerond voor het bouwverlof van de aannemer.

Tijdens de werken aan het kruispunt is er geen verkeer mogelijk tussen de Veldbornstraat en de Waaibergstraat. In beide straten blijft verkeer in twee richtingen mogelijk voor lokaal verkeer. Zowel de Veldbornstraat als de Waaibergstraat worden doodlopend ter hoogte van het kruispunt.

De bestaande omleidingen voor het autoverkeer via de Gilainstraat (richting centrum) en via de Kapelstraat en de Kapucijnenstraat (richting E40/Sint-Truiden), blijven gelden. Ook de omleidingen voor de fietsers via de Ijzerstraat en de Generaal Guffenstraat zullen tijdens de werken aan het kruispunt behouden blijven. 

Kaart werken

Infomoment op 30 mei in Sociaal Huis

Op woensdag 30 mei 2018 is er een infomoment voor de omwonenden van de drie nieuwe werfzones. De bewoners zijn doorlopend welkom van 17.00 tot 19.00 uur in het Sociaal Huis (Kabbeekvest 110). Tijdens het infomoment krijg je uitleg over de werken, kan je de plannen bekijken en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.