Aangenaam wonen

Naast de verkeersveiligheid, zal ook de leefbaarheid van de inwoners langs de Vesten verbeteren. De gevaarlijke verkeersader wordt immers omgevormd tot een stedelijke, groene boulevard.

Lokaal verkeer is het verkeer dat een bestemming heeft op één van de Vesten zelf: bewoners, bezoekers, leveranciers of klanten. Het doorgaand verkeer is het verkeer dat minstens tot aan het volgende grote kruispunt moet rijden. Om er voor te zorgen dat beide verkeersstromen elkaar niet hinderen, worden de Vesten opgesplitst in een rijbaan voor doorgaand verkeer – de hoofdbaan – en een rijbaan voor lokaal verkeer – de parallelbaan of ventweg. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer op de Vesten niet gehinderd en is er een vlottere verkeersdoorstroming.

De fietspaden worden verbeterd en veiliger gemaakt. Aan beide zijden van de Vesten komt, waar mogelijk langs de ventwegen, een dubbelrichtingsfietspad. Dit past ook in het verkeersluwe karakter van de ventwegen. Daarnaast komen er meer en veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

De voorzieningen voor blinden en slechtzienden, senioren en andersvaliden worden uitgebreid en verbeterd. Aan elke oversteek komen er blindegeleidetegels om aan te geven dat men een kruispunt nadert. Daarnaast worden er op de vernieuwde Vesten voldoende rustbanken geplaatst op regelmatige afstand van elkaar. Aan iedere verhoging worden ook toegangshellingen aangelegd voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Tot slot worden er op de parkeerterreinen ook parkeerplaatsen voor andersvaliden voorzien zodat zij de stad gemakkelijker kunnen bereiken.

Bij de herinrichting van de Vesten wordt groenaanleg en ruimtelijke ordening heel belangrijk. Bebouwing, winkels, groen en open ruimtes zullen elkaar afwisselen.