Vermindering wateroverlast

Bepaalde straten en wijken, zoals de Donystraat en het centrum van Tienen, hebben bij hevige regenval geregeld te kampen met wateroverlast. Na de heraanleg van de Tiense Vesten zal de kans op wateroverlast sterk beperkt worden. Van de herinrichting wordt immers gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Hierdoor zal de riolering in het centrum minder zwaar worden belast.

Ook de waterkwaliteit van de Gete zal erop vooruitgaan. Het regenwater vloeit immers rechtstreeks naar de waterloop. Hierdoor wordt het zuiveringsstation minder belast en kan het afvalwater een optimale zuivering ondergaan. Deze maatregelen passen ook binnen de Europese regelgeving voor de verbetering van de waterkwaliteit.

Contact

Contactpersoon

    • Maxim Corten