Vlot verkeer

Generaal GuffenstraatNa ieder groot kruispunt aan de oude stadspoorten kan het verkeer kiezen voor de hoofdbaan of de parallelbaan. Voor ieder groot kruispunt wordt de parallelbaan weer aangesloten op de hoofdbaan. Daarom worden aan ieder kruispunt twee rijstroken voorzien, zodat het verkeer vlotter voorbij het kruispunt kan rijden en gemakkelijk kan wisselen tussen de rijbanen voor het doorgaand en het plaatselijk verkeer.

Bij het ontwerp van de kruispunten is rekening gehouden met een groei van het verkeer met 10 %. Ook dan nog zal het verkeer tijdens de ochtend- en avondspits vlot kunnen doorstromen, zij het met een beperkte (normale) wachttijd. Op het hele traject wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur van kracht, zodat er een gelijkmatige doorstroming van het verkeer is.

Verkeersconflicten worden uitgesloten door het plaatsen van intelligente verkeerslichten. Deze lichten zijn beter afgestemd op de verkeersstroom doordat ze het verkeer registreren, met minder lange wachttijden tot gevolg.

Op de parallelbanen wordt de snelheidslimiet verlaagd ten opzichte van de hoofdrijbaan. Zo kunnen de bewoners of bezoekers rustig een parkeerplaats zoeken of een oprit oprijden. Door beide verkeersstromen fysiek van elkaar te scheiden, wordt het doorgaand verkeer op de hoofdbaan ondertussen niet gehinderd door de afdraaiende bewegingen van het lokaal verkeer. Daarom zal de toegelaten snelheid hier hoger liggen dan op de parallelbanen.