Werken aan binnenring Leopoldvest en Sliksteenvest vlot van start

7
juli
2017
Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds de fasewissel van de buiten- naar de binnenring in het weekend van 21 en 22 mei '17, op de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Nog tot het najaar van 2017 werkt de aannemer aan de nieuwe riolering en huisaansluitingen. Van 10 tot 30 juli '17 wordt er niet gewerkt omwille van het jaarlijks bouwverlof. Traditiegetrouw kregen de wegenarbeiders van de Tiense Vesten bij de start van het bouwverlof een ontbijt aangeboden door de stad Tienen. Dit als blijk van waardering voor het harde werk dat ze de voorbije maanden leverden.

Rijweg opgebroken en rioleringswerken in uitvoering

De aannemer heeft in juni de bomen gerooid en de asfaltverharding van de rijweg opgebroken op de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest, tussen de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat. Daarna is hij gestart met de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel dat afval- en regenwater in de toekomst afzonderlijk zal afvoeren. De riolering wordt aangelegd vanaf de Generaal Guffensstraat naar de Veldbornstraat toe. Van 10 tot 30 juli '17 wordt er niet gewerkt aan de Vesten wegens het jaarlijks bouwverlof. De aannemer neemt de nodige, tijdelijke maatregelen zodat de aangelanden hun percelen veilig kunnen bereiken tijdens het bouwverlof.

Rioleringswerken klaar in najaar 2017

In augustus herneemt de aannemer de werken aan de riolering waar hij voor het bouwverlof is geëindigd. Aansluitend zullen de rioleringen aangelegd worden tussen de Donystraat en Generaal Guffensstraat en tussen de Donystraat en de Kapucijnenstraat. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de aannemer de rioleringswerken aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest voor het einde van dit jaar kunnen beëindigen.

Verkeerssituatie blijft behouden

Binnen de huidige fase beschikt het verkeer ter hoogte de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen over één rijstrook in elke richting op de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend. Deze situatie blijft nog enkele maanden ongewijzigd.

Werken nutsmaatschappijen

De Watergroep en Eandis hebben ter hoogte van de Kabbeekvest, tussen het Sociaal Huis en het kruispunt met de Oplintersesteenweg de waterleiding en gasleiding aangepast. Momenteel legt De Watergroep een tijdelijk fietspad in asfalt aan.