Werken kruispunt Bergévest tot begin oktober

2
september
2019
bergevest_werken.png

Sinds 5 augustus '19 is de aannemer van Wegen en Verkeer terug aan het werk op de Tiense Vesten. Voor het bouwverlof werden de rioleringswerken grotendeels afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan de bovengrondse herinrichting van het kruispunt met de Slachthuisstraat. Deze werken duren nog enkele weken en zullen volgens de huidige planning begin oktober voltooid zijn. De huidige verkeerssituatie blijft tot dan behouden. Begin oktober wordt gestart met de bovengrondse vernieuwing van het kruispunt met de Kapucijnenstraat. 

Funderingen worden geplaatst aan kruispunt Slachthuisstraat

Voor het bouwverlof voerde Wegen en Verkeer samen met de Watergroep rioleringswerken uit onder de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Ondertussen zijn ook de rioleringswerken aan de buitenkant van de Vesten ter hoogte van Royal Racing Tienen Tennisclub klaar. Momenteel wordt er op deze locatie gewerkt aan de opbouw van de bovengrondse infrastructuur. Specifiek worden de funderingen en de waterslikkers geplaatst die het regenwater op het wegdek naar de riolering leiden. De planning voor september is als volgt:

  • vanaf 2 september '19 plaatsing boordstenen (lijnvormige elementen) en de onderlagen van de rijweg in asfalt;
  • vanaf 9 september '19 start aanleg van het nieuwe fietspad in beton;
  • in de week van 23 september '19 worden op vraag van de stad Tienen in de Slachthuisstraat de asfaltonderlagen tot aan het kruispunt met de Molenstraat vervangen. Dit deel van de Slachthuisstraat zal in de week van 30 september '19 samen met de buitenkant van de Bergévest een nieuwe toplaag krijgen;  
  • In de week van 30 september '19 brengen we volgens de huidige planning de toplaag in asfalt en de markeringen aan.

 

Werfzone verschuift begin oktober naar kruispunt met Kapucijnenstraat

Wanneer de werkzaamheden aan de buitenkant van de Bergévest klaar zijn, schuift de werfzone op naar de binnenzijden van de Bergévest. De werfzone zal zich dan situeren ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat, die beide afgesloten worden voor het verkeer ter hoogte van de Bergévest. De Beauduinstraat blijft in die fase wel nog open voor het verkeer. De bovengrondse herinrichting van deze binnenzijde van de Bergévest wordt begin oktober tot eind december gepland. Omwille van de weersomstandigheden in die periode is het mogelijk dat de toplaag en markeringen pas in het voorjaar van 2020 aangebracht worden. Begin 2020 wordt er verder gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Beauduinstraat. In een laatste fase wordt voor de zomer van 2020 het kruispunt met de Aandorenstraat vernieuwd.

Meer informatie

De bereikbaarheidsadviseur Wouter is het aanspreekpunt voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of gsm 0472 18 53 21.  

Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan je ook elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis. Je kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of gsm 0477 71 63 57.