Werken Tiense Vesten op schema

20
december
2017

Aannemer Colas is erin geslaagd om, ondanks het winterse weer, het fietspad langs de binnenring aan te leggen. Eind januari / begin februari starten de werken aan de brug over de Grote Gete.

Ondanks de natte en winterse weersomstandigheden van de laatste weken is het aannemer Colas gelukt om langs de binnenring, aan de Leopold- en Sliksteenvest, het ter plaatse getrokken fietspad aan te leggen. Alles is ook in het werk gesteld om de verschillende opritten langs deze zone bereikbaar te houden met een tijdelijke steenslagfundering.

Werken in uitvoering aan de binnenring tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat

In de laatste week voor de kerstvakantie, die voor aannemer Colas start op vrijdag 22 december '17, zal de nodige aandacht gegeven worden aan de opruiming van de huidige werfzone.

Op 15 januari '18 start Colas, als de weersomstandigheden het toelaten, opnieuw met de verdere aanleg van de binnenring tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat. Dan worden de parkeerstroken en voetpaden aangelegd, de boomvakken voorzien … Deze werken zullen ongeveer tot Pasen in beslag nemen.

Eind januari, begin februari, zullen ook de werken aan de brug over de Grote Gete starten. In de eerste fase van deze werken komt de zone tussen de middenberm en de binnenring aan bod. Het verkeer zal plaatselijk in de beide richtingen naar de buitenring geleid worden. Hiervoor zullen doorsteken in de middenberm voorzien worden.

Nutsmaatschappijen (binnenring, tussen de Generaal Guffensstraat en Veldbornstraat) 

De Watergroep is momenteel de laatste hand aan het leggen aan de heraanleg van de waterleiding tussen de Generaal Guffensstraat en de Veldbornstraat. Deze werken zullen nog dit jaar voltooid zijn.  

Eind januari, begin februari 2018, zullen de nutsmaatschappijen de nodige voorbereidende werken starten in de Hoveniersstraat. 

Verkeer

Momenteel moet het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen over de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend. Deze situatie zal nog enkele maanden ongewijzigd blijven.

Meer informatie over de werken?

Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan je, tijdens de werken, elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110. Je kan ook contact opnemen via gsm 0477 71 63 57 of info.tiensevesten@colas.be.