Werken Tiense Vesten vlotten

5
oktober
2017

De werken aan de Tiense Vesten vlotten. In de komende weken wordt er gewerkt aan de binnenring tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat.

Werken in uitvoering aan de binnenring tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat

Langs de binnenring, aan de Leopold- en Sliksteenvest, heeft aannemer Colas het nieuwe rioleringsstelsel aangelegd tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat. Ook een deel van de huisaansluitingen (de verbinding van de hoofdriool naar het huisaansluitputje aan de straatkant) zijn gemaakt voor dit deel.

Momenteel is de aannemer de resterende huisaansluitingen aan het aanleggen en zijn de werkzaamheden gestart voor de verdere opbouw van de nieuwe rijweg, fietspaden en voetpaden.

Op de Albertvest werden laadpalen voor elektrische fietsen geplaatst.
 

Nutsmaatschappijen aan de binnenring (tussen Generaal Guffenstraat en Asoil)

De verschillende nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep, Proximus en Telenet) zijn op 25 september '17 van start gegaan met de aanpassings- en verplaatsingswerken langs de Leopold- en Sliksteenvest. Tegen eind oktober zullen de nodige overkoppelingen en huisaansluitingen uitgevoerd zijn.

De waterleiding tussen de Generaal Guffensstraat en Veldbornstraat zal nog vervangen worden. Deze werken zullen na aanleg van het betonnen fietspad gebeuren.

Planning

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de aanleg van de verschillende steenslagfunderingen eind oktober klaar zijn. Daarna worden de lijnvormige elementen geplaatst tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat. Begin november worden dan de onderlagen in asfalt geplaatst. Tegen het einde van dit jaar zou ook het betonnen fietspad aangelegd moeten zijn.

Nutsmaatschappijen aan Kabbeekvest (tussen Sociaal huis en Oplintersesteenweg)

De Watergroep en Eandis hebben hier de waterleiding en gasleiding aangepast. Momenteel wordt door De Watergroep een tijdelijk fietspad in asfalt voorzien.

Verkeer

Binnen de huidige fase moet het verkeer op de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen over de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat zijn ter hoogte van de Vesten doodlopend. Deze situatie zal nog enkele maanden ongewijzigd blijven.

Bereikbaarheidsadviseur

Het contract tussen Wegen en Verkeer en de bereikbaarheidsadviseur verloopt (wegens einde termijn) en binnen enkele weken wordt er een nieuwe bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Ondertussen kunnen handelaars met hun vragen  terecht op wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be of op het algemeen telefoonnummer 016 66 57 50.